Regionale Badmintonbond Breda

Hans Emmerik gestopt als RBB-bestuurder

Zoals wellicht bekend, heb ik tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 oktober 2019, officieel mijn functie als RBB-bestuurder neergelegd.

Deze functie heb, ik in de periode van 25 jaar als voorzitter en aansluitend nog 2 jaar als interim-voorzitter, met veel enthousiasme en plezier invulling gegeven. En dit kon ik niet alleen, maar met een fijn team mede-bestuurders en natuurlijk de steun van het thuisfront en... niet te vergeten, de fijne samenwerking met de RBB verenigingsbestuurders, Badminton Nederland en de diverse instanties waarmee wij samenwerken.  Ik ben de RBB verenigingen en Badminton Nederland nog dank verschuldigd, voor het verrassende aantal felicitatiekaarten, dat ik per post ontving, tijdens mijn 75ste verjaardag in september j.l.

Wel blijf ik, zo lang mogelijk, de functie van Algemeen Manager van, het door mij in 2007 opgerichte jeugdtrainingscentrum, RTC-Breda vervullen. In die hoedanigheid kan men mij nog regelmatig in de sporthal aantreffen. De 2 jaar geleden gekozen voorzitter Edwin Prevoo zal, naar alle waarschijnlijkheid, op korte termijn invulling gaan geven aan zijn nieuwe functie, waarbij ik hem veel succes en plezier wens. Indien nodig zal ik hem in de toekomst ook blijven steunen. Dank voor het vertrouwen in mij en de vele prettige contacten, gedurende deze lange badmintonperiode en veel succes en plezier met deze mooie sport.

Met sportieve groet, Hans Emmerik, 26-11-2019. 

Regionale Badmintonbond Breda

Copyright © 2015. All Rights Reserved.