Regionale Badmintonbond Breda

RBB gaat Flagship rol vervullen.

Ingaande 18 februari 2016 is de RBB het 2e Flagship in Brabant, naast het team Flagship in Best en de overige 12 Flagships in Nederland. Zij zullen een voortrekkersrol gaan vervullen bij het samenbrengen van badmintonverenigingen in Midden- en West-Brabant. De RBB wil het netwerk tussen de verenigingen helpen versterken en de uitwisseling van kennis en ervaringen stimuleren, door o.a. ontmoetingen te faciliteren. Klik voor verdere info op de website van Badminton Nederland.  

Wat is een Flagship?  Flagships zijn enthousiaste verenigingen, die in samenwerking met Badminton Nederland een impuls willen geven aan de badmintonsport. Dit doen zij door lokaal en/of regionaal verenigingen bij elkaar te brengen, met als doel hen te ondersteunen daar waar nodig is en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen bestuursleden, of andere mensen in de vereniging, tot stand te brengen.

Regionale Badmintonbond Breda

Copyright © 2015. All Rights Reserved.