Regionale Badmintonbond Breda

* Badmintonsport profileert zich tijdens Bredaas Sportcafé

RBB was gastvereniging en voorzitter Hans Emmerik was gastspreker tijdens de 5e editie van het Bredaas Sportcafé op maandagavond 22 april 2013. Gastadres was het Racketcentrum in Breda.

     

Het optimaal gebruik maken van sportaccommodaties levert nog wel eens wat uitdagingen op. Toch zijn er verschillende creatieve oplossingen. Door elkaar te versterken als vereniging op het gebied van accommodatiegebruik valt nog veel winst te behalen. Zo bleek maandagavond 22 april tijdens het Bredaas Sportcafé, initiatief van Breda-Actief. Negentig sportbestuurders wisselden onderling kennis uit en zochten naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. De kernvragen van het hoofdthema ‘Uw sportaccommodatie’ waren:  

  • Hoe kunnen exploitant en sportvereniging samen komen tot een optimaal accommodatiegebruik?
  •  Hoe kun je accommodatievraagstukken creatief oplossen binnen de huidige mogelijkheden?
  •   Hoe kunnen we elkaar als vereniging versterken op het gebied van accommodatiegebruik?  

Hans Emmerik, voorzitter Regionale Badmintonbond Breda en bondsafgevaardigde van de provincie Noord-Brabant, trapte als gastspreker de avond af met uitleg over de badmintonwereld in Breda en hoe zij een geschikte locatie hebben gevonden in Racketcentrum Breda. “In eerste instantie bestond het Racketcentrum alleen uit tennisfaciliteiten. Graag wilden wij een toereikende locatie voor onze sport. Hier is naar geluisterd en nu is er dan ook een multifunctionele vloer waar ook op gebadmintond wordt. Zo is de zaal op woensdagavond, tijdens de centrale jeugdtrainingen en de seniorencompetitie, gevuld met ruim 200 badmintonspelers.” Verder behandelde Emmerik in zijn presentatie de drie kernvragen, met duidelijke voorbeelden en creatieve oplossingen uit de praktijk.  

Optisport, exploitant van het Racketcentrum,  vervolgde de avond met gastspreekster Esther Schelling, regiomanager Zuid-West-Nederland: “Er is op dit moment geen crisis meer. Dit is de ‘nieuwe werkelijkheid’. Ook Optisport is daarbij creatief in samenwerkingsmogelijkheden en aanboren van nieuwe doelgroepen.”  

Door middel van vijf casussen werden de bezoekers van het sportcafé aan de slag gezet. Duidelijk werd dat het goed is om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. Het denken in oplossingen is daarbij de boodschap.

Avondvoorzitter Martijn van Hulsteijn, BMC Advies en Management sloot de avond concluderend af: ”We zitten in een nieuwe werkelijkheid waarbij gezocht moet worden naar samenhang en samenwerking. Het kijken naar kernwaarden van de vereniging en het zoeken van je gelijke is daarbij de tendens. Met het uitdragen van de eigen identiteit naar gemeente, commerciële partijen en onderwijs en met het denken in oplossingen is veel winst te behalen.”

Tijdens de derde helft werden in een informele setting de eerste contacten gelegd voor een vruchtbare samenwerking.  Geïnspireerd door interessante informatie en vernieuwende ideeën konden de deelnemers aan het Sportcafé na de avond aan de slag met hun eigen accommodatievraagstuk. Bovendien versterkt de avond de samenwerking tussen verenigingen.

Regionale Badmintonbond Breda

Copyright © 2015. All Rights Reserved.