Regionale Badmintonbond Breda

*RBB en Badminton Nederland gaan samen door

Tijdens de gehouden ALV van de RBB, dd. 9 november 2010, is vrijwel unaniem gekozen voor voortzetting van het samengaan met Badminton Nederland en dit voor onbepaalde tijd. E.e.a. conform de gesloten overeenkomst op 1 december 2008, waarin o.a. is bepaald dat de RBB haar identiteit behoudt en volledig autonoom kan blijven handelen m.b.t. al haar badmintonactiviteiten.

De afgelopen proefperiode van twee jaar was reeds uitvoerig geëvalueerd tijdens een in mei gehouden bijzondere Algemene Ledenvergadering, waarna de resultaten weer met de 'achterban' zijn besproken. De uitslag van de stemming tijdens de ALV, waarbij 15 RBB verenigingen waren vertegenwoordigd, was 14 stemmen voor en 1 stem tegen. De doorslag voor deze positieve stemming kwam voort uit het resultaat van de vele zinvolle contacten met Badminton Nederland.

Enkele zichtbare resultaten zijn inmiddels:
* De opstart van RTC-Breda, een regionaal trainingscentrum voor jeugd, waaronder de badmintonschool.
* De trainersopleidingen SL2 en SL3, die in Breda zijn gegeven, die het tekort aan goed opgeleide trainers behoorlijk heeft gereduceerd.
* De vertegenwoordiging bij de bondsvergaderingen, als mede-afgevaardigde voor Brabant.
* De daadwerkelijke inbreng via de projectgroep ‘Recreantenbeleid Nederland’.
* De deelname van jeugdteams aan de regionale competitie.
* Het gebruik van de landelijke sportpas, hetgeen de onderlinge uitwisseling bij competitie en toernooien mogelijk maakt.
*De daadwerkelijke (juridische) ondersteuning van verenigingsbesturen, etc.

Zeer content
Het RBB-bestuur was zeer content met het eindresultaat van deze ALV, temeer omdat dit aangeeft dat de verenigingsbesturen achter de visie van het bestuur staan. De afspraak is gemaakt dat dit punt jaarlijks ter beoordeling op de agenda komt van de ALV. De contributiebijdrage blijft een hekel punt en zal ieder jaar kritisch worden beoordeeld.

De bijzonder positieve sfeer tijdens deze ALV is een pluim op het vele en goede vrijwilligerswerk van de diverse bestuursleden van de aangesloten verenigingen en de RBB bestuursfunctionarissen.

Regionale Badmintonbond Breda

Copyright © 2015. All Rights Reserved.